اخبار انجمن

آموزش سواد رسانه‌ای برای کارکنان دادگستری اصفهان 

کارگاه یک روزه آموزش سواد رسانه ای به همت انجمن سوادرسانه‌ای ایران برای کارکنان دادگستری کل استان اصفهان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی دکتر محمدمهدی فتوره‌چی  و مهندس علی محمد رجبی  از معاونین انجمن سواد رسانه‌ای ایران به تبیین مبانی مهارت سوادرسانه‌ای برای حضار پرداختند.

این دوره آموزشی با استقبال کارکنان دادگستری کل استان اصفهان همراه بود.

انجمن سواد رسانه‌ای ایران در راستای ترویج سوادرسانه‌ای از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، تا کنون گام‌های موثری برداشته است.

 

منبع: روابط عمومی انجمن سواد رسانه‌ای ایران

برچسب ها

نوشته های مشابه