معرفی انجمن

آیین نامه عضویت

آیین نامه عضویت در انجمن سواد رسانه ای و اطلاعاتی ایران

بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه انجمن سواد رسانه‌ای ایران شرایط عضویت در این انجمن عبارت است از:

 1. تابعیت ایرانی
 2. حداقل سن ۱۸ سال
 3. پذیرش اساسنامه
 4. موافقت هیئت‌مدیره
 5. پرداخت حق عضویت

انواع عضویت عبارت است از:

۱- عضویت رسمی: به معنای دارا بودن کلیه شرایط عضویت و برخورداری از حق رأی و کاندیداتوری.

۲- عضویت غیررسمی: به معنای عدم تحقق یک یا چند شرط از شرایط مذکور در اساسنامه و عضویت فرد در انجمن، بدون حق رأی و کاندیداتوری که ازاین‌پس به‌عنوان عضویت عادی نام‌گذاری می‌شود.

در این راستا، هیئت‌مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران بر اساس شروط ۴ و ۵ عضویت، ضمن تصویب شرط ارتباط مهارت‌های متقاضیان عضویت با پیشبرد اهداف و بیانیه مأموریت انجمن سواد رسانه‌ای ایران به‌عنوان شرط اصلی و مهم‌ترین شرط عضویت، اقدام به تصویب موارد زیر به‌عنوان سایر شرایط مصوب هیئت‌مدیره در صورت تحقق پیشین برای عضویت در این انجمن می‌کند:

ماده ۱- افراد و مؤسساتی که تمایل دارند به عضویت انجمن سواد رسانه‌ای ایران درآیند، لازم است تقاضانامه عضویت را تکمیل و به انجمن ارائه دهند.

ماده ۲- تقاضای عضویت در کارگروه پذیرش عضو انجمن بررسی‌شده و کارگروه پس از بررسی مدارک متقاضی در موردپذیرش و یا عدم پذیرش متقاضی نظر خواهد داد. همچنین این کارگروه نظر خود را برای شیوه عضویت رسمی یا عادی به هیئت‌مدیره انجمن پیشنهاد خواهد داد. درنهایت هیئت‌مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران نسبت به تأیید یا رد نظر کارگروه پذیرش عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایران اقدام خواهد کرد.

ماده ۳- متقاضیان عضویت رسمی و عادی باید مدارک زیر را به انجمن ارائه کنند:

 1. تقاضانامه عضویت در انجمن سواد رسانه‌ای ایران
 2. رزومه علمی تحصیلی، پژوهشی و سایر سوابق تخصصی
 3. ارائه مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته‌های روابط عمومی، خبرنگاری، روزنامه‌نگاری، مدیریت رسانه و سایر رشته‌ها و گرایش‌های ارتباطات، علوم اجتماعی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، زبانشناسی، علوم سیاسی، زبان و ادبیات فارسی، کلیه رشته‌ها و گرایش‌های زبان و ادبیات خارجی، فلسفه، مطالعات فرهنگی و سایر رشته‌های و گرایش‌های فرهنگی، کلیه رشته‌های و گرایش‌های سیاست‌گذاری، پژوهش هنر، سینما و سایر رشته‌ها و گرایش‌های هنر، الهیات و سایر رشته‌های مرتبط با حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی.
 4. واریز مبلغ ۱۰ هزار تومان به‌حساب انجمن سواد رسانه‌ای ایران به‌عنوان هزینه بررسی مدارک عضویت، صرفاً برای اعضایی که دارای سابقه همکاری یا عضویت در انجمن سواد رسانه‌ای ایران نیستند.
 • تبصره ۱- درصورتی‌که رشته تحصیلی متقاضی مرتبط با حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی نباشد و یا متقاضی فاقد مدرک لیسانس باشد لازم است نامبرده علاوه بر ارائه آخرین مدرک تحصیلی سوابقی را مبنی بر اشتغال در حوزه‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، رسانه و ارتباطات حداقل به مدت ۲ سال ارائه کند.
 • تبصره ۲- کلیه دارندگان مدرک تحصیلی دکتری (Ph.D)در تمامی رشته‌های تحصیلی چنانچه علاقه‌مند به حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی هستند، می‌توانند به عضویت انجمن سواد رسانه‌ای ایران درآیند.

ماده ۴- افرادی که عضویت عادی و رسمی ایشان در انجمن سواد رسانه‌ای ایران به تأیید می‌رسد لازم است برای استفاده از تسهیلات ویژه اعضای انجمن و صدور کارت هوشمند عضویت، مدارک زیر را به انجمن ارائه دهند:

 1. ارائه یک قطعه عکس
 2. واریز مبلغ سالانه ۵۰ هزار تومان برای اعضای عادی و مبلغ سالانه ۱۰۰ هزار تومان برای اعضای رسمی بابت هزینه صدور کارت و سایر خدمات و تسهیلات علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و … به‌حساب انجمن سواد رسانه‌ای ایران و ارائه فیش واریزی.
 3. امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر التزام به شرایط مندرج در اساسنامه انجمن.
 • تبصره ۳- افراد و گروه‌های زیر به مدت ۱ سال به‌صورت رایگان به عضویت انجمن سواد رسانه‌ای ایران درخواهند آمد و پس از گذشت ۱ سال در صورت تأیید مجدد آیین‌نامه عضویت توسط هیئت‌مدیره انتخابی از سوی مجمع عمومی، عضویت رایگان ایشان به مدت ۱ سال دیگر در انجمن تمدید خواهد شد و این روند در صورت تأیید مجدد هیئت‌مدیره می‌تواند تداوم داشته باشد.
 1. اشخاصی که در جشنواره‌ها و همایش‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی حائز رتبه شوند؛ در صورت ارائه گواهینامه معتبر به‌صورت رایگان به عضویت انجمن درخواهند آمد.
 2. اشخاصی که دارای حداقل ۳ مقاله علمی پژوهشی در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی باشند؛ با ارائه اصل مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی پژوهشی به‌صورت رایگان به عضویت انجمن درخواهند آمد.
 3. اشخاصی که دارای حداقل ۵ سال سابقه تدریس در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی باشند؛ با ارائه گواهینامه معتبر به‌صورت رایگان به عضویت انجمن درخواهند آمد.
 4. روزنامه‌نگاران، تهیه‌کنندگان، هنرمندان و سایر فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای که حداقل دارای ۲۰ مقاله ژورنالیستی یا ۱۰ برنامه هنری در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی باشند؛ به‌صورت رایگان به عضویت انجمن درخواهند آمد.
 5. اشخاصی که در دوره‌های آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران به شکل دورهای شرکت کنند؛ به‌صورت رایگان به عضویت انجمن سواد رسانه‌ای ایران درخواهند آمد.
 6. سایر اشخاصی که معتقدند حائز شرایط ویژه‌ای هستند؛ می‌توانند درخواست خود را برای بهره‌مندی از تخفیف‌ها و عضویت‌های رایگان به انجمن ارائه کنند.

ماده ۵- مؤسساتی که وظایف آن‌ها ایجاب می‌کند که با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی سروکار داشته باشند باید برای عضویت در انجمن مدارک زیر را ارائه کنند:

 1. تقاضانامه عضویت در انجمن توسط بالاترین مقام سازمان یا نماینده او که کتباً به انجمن معرفی‌شده باشد.
 2. ارائه شرح مختصری از فعالیت‌ها و وظایف قانونی مؤسسه.
 3. واریز مبلغ سالانه ۴۰۰ هزار تومان به‌حساب انجمن سواد رسانه‌ای ایران در صورت موافقت هیئت‌مدیره با عضویت مؤسسات مذکور در انجمن سواد رسانه‌ای ایران.

ماده ۶- برای دانشجویانی که مایل باشند به عضویت انجمن درآیند، ارائه مدارک زیر ضروری است:

 1. کاربرگ تکمیل‌شده تقاضانامه عضویت در انجمن.
 2. گواهی اشتغال به تحصیل در رشته علوم ارتباطات یا یکی از رشته‌های وابسته از طرف دانشگاه محل تحصیل.

ماده ۷- ترتیب انتخاب اعضای افتخاری انجمن به‌عنوان اعضای رسمی انجمن به شرح زیر خواهد بود:
به ابتکار یکی از اعضای رسمی انجمن، فردی که واجد شرایط ماده ۱۰ اساسنامه انجمن باشد به‌عنوان عضو افتخاری نامزد خواهد شد. عضو رسمی بانی سعی خواهد کرد که پشتیبانی حداقل ۵ نفر از سایر اعضای رسمی انجمن را در خصوص این نامزدی جلب کند. بانی، شرحی از تألیفات یا خدمات نامزد را تهیه‌کرده، با امضای خود و پشتیبانان دیگر به کارگروه پذیرش عضو انجمن ارسال و تقاضای عضویت افتخاری را برای او ارائه خواهد کرد. کارگروه پس از بررسی دلایل و مدارک درباره تقاضای اعضای پشتیبان تصمیم خواهد گرفت. در صورت کسب اکثریت آرای موافق کارگروه و پس از تائید هیئت‌مدیره، فرد مذکور به‌عنوان عضو افتخاری انجمن شناخته خواهد شد.

 • تبصره ۴- عضویت افتخاری مادام‌العمر است؛ مگر آنکه از عضو افتخاری عملی سر زند که مغایر اهداف ‌و شئون انجمن باشد و به شهرت انجمن لطمه وارد آورد. در این صورت به شکایت یکی از اعضای رسمی، هیئت‌مدیره، کارگروه ویژه‌ای را انتخاب کرده و مأمور بررسی موضوع خواهد کرد. هیئت‌مدیره پس از دریافت گزارش کارگروه ویژه، نسبت به ابقا یا ابطال عضویت وی تصمیم خواهد گرفت.

ماده ۸- کلیه اشخاصی که پیش از تأسیس انجمن سواد رسانه‌ای ایران فاقد اقدام مؤثری برای تأسیس این انجمن بوده‌اند حداقل به مدت ۱ سال از تاریخ عضویت، عضو عادی انجمن خواهند بود و چنانچه در طول این مدت اقدامات مؤثری برای تحقق اهداف انجمن سواد رسانه‌ای ایران انجام دهند در صورت تصویب هیئت‌مدیره به‌عنوان عضو رسمی، پذیرش خواهند شد.

 • تبصره ۵- اشخاصی که اقدامات مؤثری برای تحقق اهداف انجمن سواد رسانه‌ای ایران انجام ندهند اما طی سال در حداقل ٪۵۰ برنامه‌های انجمن اعم از همایش‌ها، دوره‌های آموزشی و … شرکت کنند؛ پس از گذشت ۲ سال به‌عنوان عضو رسمی پذیرش خواهند شد.
 • تبصره ۶- اشخاصی که فاقد شرایط ماده ۸ و تبصره ۶ باشند، عضو عادی محسوب شده و پس از گذشت ۵ سال عضویت مداوم به‌عنوان عضو رسمی پذیرش خواهند شد.

ماده ۹- اعضای رسمی خود به سه دسته تقسیم خواهند شد که این موضوع در پرونده کارکنان و کارت عضویت ایشان قید خواهد شد:

 1. عضو فعال: عضو رسمی فعال به فردی اطلاق می‌شود که با داشتن شرایط عضویت رسمی ذکرشده در اساسنامه و احراز شرط ماده ۸ و تبصره‌های ۶ و ۷ این آیین‌نامه علاوه بر برخورداری از تسهیلات ویژه اعضای انجمن دارای حق رأی است اما نمی‌تواند برای عضویت در هیئت‌مدیره کاندیدا شود.
 2. عضو ویژه: عضو رسمی ویژه به فردی اطلاق می‌شود که علاوه بر داشتن شرایط عضویت رسمی ذکرشده در اساسنامه و احراز شرط ماده ۸ و تبصره‌های ۶ و ۷ این آئین‌نامه و انجام فعالیت‌های مرسوم در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی خدمات ویژه‌ای به انجمن سواد رسانه‌ای ایران ارائه دهد. این خدمات میتواند شامل خدمات آموزشی، پژوهشی و سایر خدمات مورد تأیید هیئت‌مدیره باشد. این دسته از اعضا علاوه بر داشتن حق رأی می‌توانند برای عضویت در هیئت‌مدیره کاندیدا شوند.
 3. عضو افتخاری: عضوی که دارای شرایط عضویت ذکرشده در ماده ۸ این آئین‌نامه است و دارای حق رأی بوده و می‌تواند برای عضویت در هیئت‌مدیره کاندیدا شود.
 • تبصره ۷- اشخاصی که مشمول ردیف ۲ ماده ۹ این آیین‌نامه شناخته شوند لازم است برای تبدیل عضویت خود و برخورداری از شرایط ویژه اعضای ویژه مبلغ ۵ میلیون ریال به‌حساب انجمن سواد رسانه‌ای ایران واریز کنند. اعضای مذکور پس از تبدیل عضویت به‌صورت مادام‌العمر، عضو ویژه انجمن خواهند بود و از پرداخت هرگونه حق عضویت دیگری در طول مدت عضویت معاف خواهند شد.

ماده ۱۰- این آئین‌نامه در ۱۰ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۶ به تصویب هیئت‌مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران رسید.

نوشته های مشابه