اخبار انجمن

اعضای شورای راهبری “هماش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی” معرفی شدند

سومین هماش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی در قالب یک رویداد مسئله محور با رویکرد تمدنی توسط دانشگاه امام صادق (ع) با حمات مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت دانشگاهها و پژوهشگاه های برتر کشور برگزار میشود.

بر اساس این گزارش، با حکم دکتر حسن بشیر ـ رییس سومین هماش ملی سواد رسانهای و اطلاعاتی، اعضای کمیته های راهبری هماش
منصوب شدند.
براساس این احکام رییس شورای علمی، دبیرکل و دبیران کمیته های سومین هماش ملی به شرح زیرمعرفی شدند؛
دکترمسعود کوثری به عنوان رییس شورای علمی
دکتر سیدمجید خیامی به عنوان دبیر شورای علمی
دکترمحمدصادق نصراللهی به عنوان دبیر کل
دکترمعصومه نصیری به عنوان دبیر کمیته رسانه ای و تبلیغاتی
دکترمحمدرضا برزویی به عنوان دبیر کمیته اجرایی
دکتر سیدمجید امامی به عنوان دبیر کمیته تامین مالی
دکترمحمد حسین شعاعی به عنوان مسوول دبیرخانه
دکتر حسن بشیر؛ استاد ارتباطات بین الملل و رئیس سومین هماش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی در تشریح روکرد این دوره از هماش
اظهار کرد: در این هماش گفتمانسازی مؤثر در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ این گفتمانسازی باید در
سه سطح مختلف صورت گیرد تا به نتایج مؤثری در این زمینه دست یابیم.
وی تصریح کرد: قطعاً این حرکت مهم باید به شکل یک جریان ملی در سطح دانشگاه ها و مراکز علمی و با همکاری سازمان های خصوصی مرتبط و با مساعدت کلیه اقشار مردم شکل گرفته تا بتوان موضوع سواد رسانه ای را به شکل جامع مورد توجه قرار داد.
رییس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران ایجاد هماهنگی و همفکری با کلیه دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و اندیشمندان و متخصصان این حوزه مهم را یکی از اهداف مهم همایش سوم دانست و گفت: باید این هدف در جهت خدمت به مردم و ایجاد راهکارهای مفید و مؤثر برای بهره برداری مناسبتر و مطمئن تر از رسانه ها، به ویژه رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی باشد.
محورهای سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی که آبان ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد به زودی اطلاع رسانی‌ می‌شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه