اخبار انجمن

افزایش سواد رسانه‌ای جامعه لازمه مقابله با شایعات اقتصادی است

قائم مقام انجمن سواد رسانه ای ایران گفت: برای مقابله با موج تاثیرگذاری کسانی که در زمینه اقتصاد و معیشت مردم دست به شایعه سازی و شایعه پراکنی می زنند، باید نسبت به افزایش سطح سواد رسانه ای جامعه اهتمام داشته باشیم.

معصومه نصیری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه»،با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان ملت و در راس آن ها آمریکا به دنبال تشدید جنگ روانی علیه مردم  ونظام اسلامی ماست، متاسفانه عده ای در حوزه معیشت و اقتصاد مردم دست به تولید شایعه و انتشار آن می زنند و حال آن که این مساله خواسته یا ناخواسته کمک به تحقق اهداف دشمنان است.

وی همچنین افزود: بی شک بررسی عملکرد رسانه ای در چنین اوضاعی و به خصوص نحوه مواجهه مخاطبان با پیام های تولید شده رسانه ای و توانمندی در تشخیص اخبار ساختگی و جعلی نیازمند کارِ کارشناسی عمیق است که در این باره باید اساتید و نخبگان وارد عمل شوند.

این مدرس سواد رسانه ای در ادامه با تاکید بر این که تلاش به منظور ارتقای سواد رسانه ای جامعه حتی از نان شب هم به نوعی واجب تر است، ابراز داشت: اهمیت این قضیه به این خاطر است که سواد رسانه ای به ما شیوه درست مواجه هوشمندانه و در عین حال نقادانه با انبوه پیام های رسانه ای را می دهد و نیز مهارت های تشخیص سره از ناسره را در حجم غیرقابل کنترل و پیش بینی نشده پیام های رسانه ای را به ما می دهد.

وی اضافه کرد: اساساً در زمانه ای که تنها با یک برش ساده عکس می توان مفاهیمی متضادی به مخاطب ارائه داد و یا با دست کاری های بسیار دقیق و با ظرافت سخنان فرد در حال سخنرانی را نیز تغییر داد، تنها کسانی که آموزش های لازم را دیده باشند می دانند با چه شیوه هایی می توانند خود را از اُفتادن در دام دروغ های رسانه ای مصون بدارند.

نوشته های مشابه