فعالیت کارگروه

انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی نقض حقوق کودک است

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: انتشار تصاویر کودکان از سوی والدین در فضای مجازی و همچنین استفاده کودکان در مدلینگ نقض حقوق کودک است.

در مورد تصویربرداری از کودکان، آنچه شاهد هستیم چه انتشار تصاویر از طرف والدین در فضای مجازی، چه انتشار تصاویر کودکانی که در مدلینگ از آنان استفاده می شود یا در موردی که اخیرا برخی تصاویر کودکان به حالت نیمه برهنه یا اروتیک از سوی یک آتلیه منتشر شده، به نوعی استفاده ابزاری از کودکان و بسیار تاسف برانگیز است.

کارگروه #خانواده_مشاوره_سلامت_فردی_اجتماعی

#انجمن_سواد_رسانه‌ای_ایران

 

منبع: ایرنا

 

 

 

نوشته های مشابه