اخبار انجمن

بدون استراتژی رسانه‌ای در جنگ شناختی مغلوب خواهیم شد

قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای ایران معتقد است: جنگ شناختی یکی از جدی‌ترین حوزه‌ها جهت تاثیرات آرام و خزنده بر سبک زندگی، نگرش و باور افکارعمومی است که در بستر رسانه‌ها صورت می‌گیرد که بدون داشتن استراتژی رسانه‌ای دقیق در این نبرد مغلوب خواهیم بود.

معصومه نصیری با بیان اینکه مخاطب و افکار عمومی مهمترین و اساسی‌ترین سرمایه برای رسانه است که برای جذب و نگه‌داشتن آن از هر روشی بهره‌ می‌برد، گفت: در عصری که تسخیر تفکر مخاطب از سوی رسانه‌ها به عنوان دکترینی جدی مطرح است و تدوین استراتژی های رسانه‌ها در راستای برنامه ریزی جهت تصاحب تفکر، ادراک و نگرش مخاطبان صورت می‌گیرد، شناخت و افزایش آگاهی تنها راه برای خنثی‌سازی یا کاهش تاثیرات منفی رسانه‌ای است.

وی جنگ شناختی را از جدی‌ترین حوزه‌ها جهت تاثیرات آرام و خزنده بر سبک زندگی، نگرش و باور افکار عمومی در روزگار کنونی دانست و افزود: جنگ شناختی درصدد هدف قرار دادن قوه شناخت مردم و نخبگان جامعه با تغییر هنجارها، ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها و رفتار‌ها از طریق مدیریت ادراک و برداشت است. این نوع جنگ شکل تکامل یافته تر، پیشرفته‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر جنگ روانی است که مبتنی بر جامعه شبکه‌ای و با استفاده از رسانه‌های نوین بوده و با مدیریت ادراک انجام می‌گیرد.

نصیری با بیان اینکه حمله به ادراک به کمک اسلحه اطلاعات، اساس جنگ شناختی را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: راهکار مقابله با آن نیز دفاع از منبع ادراک با کمک همان اسلحه به کار برده شده است؛ در چنین وضعیتی رویه‌های رسانه‌ای دارای اهمیت است. شفافیت در کنار اصل متقاعدسازی و اقناع مخاطبان به عنوان راهبردی جدی باید در دستور کار قرار گیرد.

قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای ایران خاطرنشان کرد: در جنگ شناختی ما با جنگ کلمه و عقیده روبرو هستیم، همان چیزی که باعث می‌گردد روایتی غالب شود و افکارعمومی به آن فکر کنند. البته نظریه‌پردازان این حوزه نیز بر این باورند جنگ شناختی و نرم تاثیرگذاری و انجام دادن رفتارهایی است که نیروی قوی‌تر می‌خواهد طرف مقابل انجام دهد بدون اینکه هیچ اجبار و فشاری در کار باشد.

وی با بیان اینکه مشهور است که می‌گویند جنگیدن و پیروزی امتیاز عالی نیست، امتیاز عالی در شکستن مقاومت دشمن بدون جنگیدن است. عملیات روانی در واقع نبرد علیه عقل دشمن است نه نبرد برای در بند کشیدن ساختار فیزیکی او، گفت: از این منظر تغییرات سبک زندگی، نگرش‌ها، باورها، القای حس بدبینی و ناامیدی نسبت به آینده، تضادآفرینی، تریدآفرینی و… از نتایج بی دفاعی در برابر جنگ شناختی دشمن است.

نصیری با تاکید بر اینکه راه کاهش خسارات جنگ شناختی علاوه بر اتخاذ سیاست‌های دقیق رسانه‌ای، ارتقای سواد رسانه‌ای مخاطبان است تا در برابر رسانه‌ها بی سلاح نباشند، افزود: تغییرات فرهنگی و اساسا استراتژی‌های جنگ شناختی خزنده، آرام و تدریجی رخ می‌دهند. یکی از سوالات مهم سوادرسانه‌ای هم این است که مخاطب در مواجهه با پیام‌های رسانه‌ای از خود بپرسد از این پیام چه ارزش‌ها، سبک زندگی و عقایدی برای من ایجاد یا در من از بین می‌رود.

وی با اشاره به اینکه نبرد در عصر حاضر خوردن خمپاره بر  روی خانه‌های مردم یک کشور نیست بلکه بر روی باورها ی آنهاست تصریح کرد: باورهای ما امروزه توسط انواع رسانه‌ها بمباران می‌شوند. می‌توانیم تسلیم باشیم و منفعل و می‌توانیم هوشمند باشیم و فعال. شاید سواد رسانه‌ای به تنهایی نسخه قطعی برای مصونیت و واکسینه‌شدن نباشد اما قطعا نسخه ضروری است.

این مولف کتب سواد رسانه‌ای در پایان بر تقویت توان رسانه‌ای با استفاده از کلیه وسایل ارتباط جمعی جهت توفیق در این عرصه تاکید کرد و گفت: برای کاهش تاثیرات منفی رسانه‌ها بر روی مخاطبان نیز نیازمند عبور از شعارزدگی و درک ضرورت فراگیری سواد رسانه‌ای از سوی مسوولان، رسانه‌ها و مردم هستیم.

 

منبع: روابط عمومی انجمن سواد رسانه‌ای ایران

برچسب ها

نوشته های مشابه