اطلاعیه هاعمومی

تمدید مهلت ارسال مقالات / ایجاد بخش «کرونا و سواد رسانه ای» در سایت همایش

دبیر شوراي علمي سومين همايش ملي سواد رسانه اي و اطلاعاتي از تمدید فرصت ارسال چكيده مقالات به همايش تا پايان ارديبهشت ماه و اصل مقالات تا پايان مرداد ماه سال ۱۳۹۹ خبر داد.

دکتر عبدالکریم خیامی اظهار کرد: با توجه به شرايط ويژه كشور و به پيشنهاد و درخواست برخي مراكز دانشگاهي و علمي، فرصت ارائه چكيده و اصل مقالات تمديد شد.

وی با اشاره به ظرفيت عناوين شش گانه همايش براي ارائه مقالات در زمينه “نسبت سواد رسانه ای و کرونا” وعملكرد رسانه ها ادامه داد: با توجه به تمديد فرصت ارسال چكيده ومقاله، پژوهشگران و دانشجويان و اساتيد محترم حوزه و دانشگاه مي توانند ضمن رصد شرايط كنوني كشور، در اين حوزه نيز عناويني را انتخاب و تجارب و اندوخته هاي خود را در قالب مقالات براي همايش ارسال كنند.

دبیر شورای علمی همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی ضمن اشاره به شرايط ويژه اي كه به دليل برنامه هاي كنترل ويروس كويد ۱۹ بر كشور حاكم شده است، گفت: در كنار توصيه ها و راهنمايي هاي پزشكي و بهداشتي كه منابع رسمي با محوريت وزارت بهداشت و درمان اعلام كرده اند، در شرايط كنوني نوع مواجهه عموم مردم با محتواها و اخباررسانه اي مختلف كه از منابع بسيار گوناگوني به دست آنها مي رسد نيز ازاهميت خاصي برخوردار است، به ويژه كه تعطيلات و خانه نشيني هاي مردم و كنجكاوي براي پيگيري اخبار، مصرف رسانه اي مردم را افزايش داده است.

خيامي با اشاره به اهميت ميزان امنیت رواني مردم در كنار ايمني جسم آنها، يكي از مهمترين راهكارهاي حفظ آرامش جمعي و پيشگيري از اضطراب هاي نامطلوب و ساختگي و افراطي در اين زمينه را ارتقای سواد رسانه اي، رعايت رژيم مصرف رسانه اي و توجه به توصيه هاي متخصصان اين حوزه دانست و گفت: بي توجهي به توصيه هاي بهداشت فردي و خانوادگي و بي مبالاتي در اين زمينه از يك سو؛ و اضطراب ها و نگراني هاي افراطي از سوي ديگر؛ هر دو مي تواند از تبعات مواجهه نادرست با منابع حاصل از ارتباطات بين فردي و يا فضاي مجازي يا وسايل ارتباط جمعي و اخبار و محتواهاي مربوط به كرونا باشد. به خصوص كه دشمنان اين مرز و بوم همچون وقايع مشابه گذشته، سازمان هاي بزرگ و حرفه اي رسانه اي خود را براي دامن زدن به اين كژتابي ها به كار گرفته اند.

اين پژوهشگرو عضو هيئت علمي دانشگاه افزود: در همين زمينه وبگاه (سايت) همايش ملي سواد رسانه اي و اطلاعاتي به آدرس milconf.ir با استفاده از ظرفيت اعضاي شوراي علمي همايش و ديگر اساتيد كشور، بخش ويژه اي برای پرداختن به مباحث مرتبط با «کرونا و سواد رسانه اي» اختصاص داده است تا از اين طريق توصيه ها و چشم اندازها سودمندي را به عموم مردم و فعالان و صاحبان تريبون ها و گروه هاي مرجع جامعه ارائه كند.

برچسب ها

نوشته های مشابه