فعالیت کارگروه

تهدیدها و ‌آسیب‌های فضای مجازی برای خانواده

تزلزل درروابط و مناسبات اعضای #خانواده

🔹خانواده کانونی به‌هم‌پیوسته از اعضاست که هریک نقش‌های خاصی را به‌عهده دارند و در شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از این نقش‌ها، با یکدیگر مناسبات و روابط خاص دارند. به‌نحوی‌که با گسستن این پیوندها و ارتباطات، خانواده‌ی متزلزل ‌می‌شود و یا از هم فرومی‌پاشد. به همین دلیل، #حفظ_روابط و #تقویت کانون #خانواده از #بنیادی_‌ترین مسائل برای این نهاد اجتماعی محسوب می‌شود. در درون این روابط است که نقش‌های اجتماعی و خانوادگی به فرزندان آموخته می‌شود و فرایند جامعه‌پذیری به‌مرور در درون خانواده و با پذیرفتن این نقش‌های اولیه شکل می‌گیرد. اما امروزه استفاده‌ی بیش‌ازحد افراد خانواده از اینترنت، تضعیف ارتباطات و مناسبات افراد در درون خانواده را در پی داشته است. چنان‌که «برخی جامعه‌شناسان بیم آن دارند که گسترش فناوری اینترنت به انزوا و انفراد اجتماعی روزافزون منجر بشود. بنا بر استدلال آنان، یکی از آثار و عواقب دسترسی فزاینده به اینترنت در خانوارها این است که مردم اوقات مفید خود را کمتر با خانواده و دوستان می‌گذرانند.

🔹در واقع آنچه موجب تفرد افراد می‌شود، شکل‌گیری نوعی از روابط متفاوت از فضای واقعی میان کاربران است که آنان را به روابط اینترنتی وابسته می‌کند. در نتیجه‌ی این امر، #روابط_فرد با #دیگران در فضای #واقعی_کاهش می‌یابد، زیرا او در فضای مجازی با نوعی از فرهنگ اینترنتی جامعه‌پذیر شده است که برای سایرین در فضای واقعی ناشناخته است. به همین دلیل، افراد از ارتباط مؤثر با اعضای خانواده‌ی خود بازمی‌مانند.

🔹همچنین این مسئله موجب شده است که امروزه #ارتباط میان خانواده‌ها در شبکه‌ی گسترده‌ی #خویشاوندی نیز #تضعیف شود؛ چراکه در گذشته افراد خانواده‌ی گسترده برای حفظ روابط خویشاوندی، ارتباطات حضوری و دیدوبازدیدهای دسته‌جمعی را حفظ می‌کردند، اما امروزه و با استفاده از شبکه‌ها و نرم‌افزارهای مجازی، روابط خانوادگی با این وسایل و ابزارها انجام شده و از ملاقات و ارتباط حضوری پرهیز می‌شود. در نتیجه، مزایا و فواید مهمی که این نوع رابطه در حل مشکلات خانوادگی و یا انتقال فرهنگ‌ها و سنت‌ها به‌همراه داشت، به فراموشی سپرده می‌شود.

۲⃣ #تداخل #مرزها و فضاهای درون خانواده با #اجتماع

🔹اینترنت و فضای مجازی ایجادشده در آن، از این ویژگی برخوردار است که #وابستگی به مرزهای #مکانی و #زمانی #ندارد و در هر زمان و مکانی، قابل حصول و دستیابی است. به همین دلیل، اینترنت تمایز حیطه‌ها و مرزهای مختلف را از بین برده و موجب تداخل آنان با یکدیگر شده است. چنان‌که افراد جامعه امروز بسیاری از کارهای مربوط به بیرون از فضای خانه را، همچون کارهای تجاری و اداری، در داخل و با استفاده از این فناوری انجام می‌دهند. این مسئله علاوه بر مزایای مثبتی که برای کاربران دارد، می‌تواند زمینه‌ای برای تضعیف روابط درون‌خانوادگی یا وارد شدن مشکلات و مسائل مربوط به فضای کار محسوب شود.

🔹علاوه بر اینکه اعضای خانواده نیازمند برقراری روابط عاطفی در خانواده هستند و می‌توان گفت پاسخ‌گویی به این نیاز از جمله مهم‌ترین کارکردهای خانواده است. استفاده‌ی بیش‌ازحد از اینترنت و شبکه‌های مجازی باعث می‌شود اعضای خانواده کمتر به این نیاز مهم یکدیگر پاسخ‌گو باشند. چنان‌که امروزه اعضای خانواده به‌ویژه همسران، از این مسئله گلایه می‌کنند و ناراضی هستند.

نوشته های مشابه