فعالیت کارگروه

حریم شخصی و فضای مجازی

✍️ حریم، محدودهی خانه یا جایی است که دفاع از آن واجب است(فرهنگ معین) و در اثر بی مبالاتی محل آسیبهای احتمالی خواهد بود. حریم شخصی نیز به اطلاعات فردی و شخصی گویند که اگر در دسترس دیگران قرار گیرد امکان آسیب در آن وجود خواهد داشت. لذا به حق افراد، گروهها یا حتی مؤسسات نسبت به اینکه برای خود تعیین کنند چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه اطلاعات مربوط به آنها به دیگران مخابره شود را حریم خصوصی یا شخصی گفتند.
پس حریم شخصی منطقه ممنوعه هرکسی است که باید با ملاحظات و کسب اجازاتی بدان وارد شد.

✍️اطلاعاتی مانند مشخصات شناسنامه ای، آدرس محل سکونت و نشانی الکترونیک، شماره تماس، وضعیت سلامتی فرد، سطح تحصیلات فرد، وابستگی¬های صنفی و مذهبی، عقاید و دیدگاه های سیاسی، چگونگی گذراندن اوقات فراغت، شیوه تأمین نیازهای مالی، روابط خانوادگی، موقعیت خانوادگی، روابط دوستانه، زندگی احساسی و عاطفی، تمایلات و آرزوها، سوابق کیفری، تصاویر و فیلم های شخصی و خانوادگی و … حریم خصوصی افراد به حساب می¬آیند که قابل سوء استفاده می¬باشد.

✍️حریم شخصی در فضای مجازی با ذات این فضا -که جریان آزاد اطلاعات است- در تضاد هست لذا هرگونه اطلاعاتی که در این فضا قرار داده می¬شود به سرعت تبدیل به فراواقعیت گشته و از خصوصی بودن خارج می شود. بعد از بارگذاری اطلاعات در فضای سایبر دسترسی¬ها به آن به شدت بالا می¬رود و این تلقی به وجود می¬آید که اصولا اگر این اطلاعات شخصی است چرا در این فضا نمایش داده شده است.

✍️ حریم شخصی از نگاه اسلامی با حریم شخصی در دیدگاه مدرن متفاوت است. حریم شخصی اگرچه در هر دو دیدگاه حق شخصی به حساب می¬آیند اما در دیدگاه اسلام همه حقوق به حق الله بر می¬گردد و حق خداوند ریشه تمامی حقوق دانسته می¬شود این برخلاف نگاه مدرن بوده که حق را به طور کامل به فرد می¬دهد. در نتیجه در فرهنگ مدرن شخص می¬تواند هرگونه اطلاعات خود را در معرض عموم قرار دهد چون حق تصرف به هرشکل را از اطلاعات خود دارد اما در فرهنگ دینی ما حق نداریم بسیاری از اطلاعات خود را در معرض عموم قرار بدهیم زیرا این کار با حق خداوند و حقوق اجتماعی در تعارض قرار می¬گیرد به عنوان مثال شخص حق ندارد تصاویر برهنه خود را در شبکه¬های اجتماعی به نمایش بگذارد زیرا با حق خداوند در تعارض است.

✍️ بهترین کار برای حفظ حریم شخصی در فضای مجازی ایجاد حریم شخصی است. یعنی به خودی خود در فضای مجازی -فضای آزاد اطلاعات- این چنین حریمی وجود ندارد و لذا همگان به اطلاعات ما در این فضا دسترسی دارند. لذا بهترین کار ایجاد حریم شخصی با کنترل ارائه داده¬ها می¬باشد و فرد نباید اطلاعاتی که ممکن است مورد سوء استفاده دیگران قرار بگیرد را در این فضا قرار دهد.

#محمد_حسین_نژادی

#پژوهشگر_سواد_رسانه

عضو کارگروه #خانواده_مشاوره_سلامت_فردی_اجتماعی
#انجمن_سواد_رسانه_ای_ایران

نوشته های مشابه