اخبار انجمن

دشمن با تغییر زبان فارسی، رفتار مردم جامعه را هدف قرار داده است

دشمن با تغییر زبان فارسی، رفتار مردم جامعه را هدف قرار داده است.

عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ای، رسانه را ابزاری برای جنگ شناختی تعریف کرد و افزود: تغییر ادبیات، یکی از ابزارهای دشمن در جنگ شناختی است که تغییر رفتار را به عنوان هدفی بزرگ تر دنبال می کند.

سیدمرتضی موسویان در برنامه “از فارسی تا پارسی” ضمن تبیین تعریفی از واژه سواد رسانه ای اظهار کرد: «سواد رسانه ای امکانی را فراهم می آورد که مخاطب از داشته های ذهنی برای کاری عملیاتی استفاده نماید.»

وی در تکمیل این بحث گفت: «سواد رسانه ای در حقیقت کمک می کند کاربر محتوای در حال دیدن و شنیدن را ممیزی کرده تا در نقطه ای ایده آل، به یک منتقد تبدیل شود.»

موسویان با بیان اینکه دارنده ی سواد رسانه ای، خود در مقام منتقد قرار می گیرد، ادامه داد: «این شخص برای مصرف داده ها و اطلاعات در فضای مجازی، به نوعی رژیم مصرفی مجهز می شود.»

وی خاطرنشان کرد: «امروزه سواد رسانه ای زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را فراهم می آورد. توسعه یافتگی کشورها با ارتقای سواد رسانه ای نسبتی مستقیم دارد.»

موسویان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان در سال گذشته اظهار کرد: «رهبری رسانه را به ابزاری تشبیه کردند که نقشی همچون بمب شیمیایی در جنگ سنتی دارد و فرمودند رسانه در دست دشمن، همچون سلاحی است که انسان ها را هدف قرار داده و با تجهیزات کاری ندارد.»

این عضو انجمن سواد رسانه ای با این تعریف، رسانه را ابزاری برای جنگ شناختی تعریف کرد و افزود: «امروز عملا در حال ستیز با دشمن در نوعی جنگ شناختی هستیم.»

موسویان با اشاره به تغییر واژگان در فضای مجای، به رادیو گفت وگو گفت: «در فضای مجازی امکان ارتباطات بسیار بالا برای بشر میسر است؛ لذا زبان و واژگانی خاص موجب افزایش سطح مشارکت کنندگان می شود و وقتی از سوی شمار بالایی از کاربران استفاده گردد، به زبانی معنادار مبدل می شود.»

وی همچنین مسئله اختصار را در زبان فضای مجازی مورد نقد قرار داد و افزود: «تغییر ادبیات، یکی از ابزارهای دشمن در جنگ شناختی است که تغییر رفتار را به عنوان هدفی بزرگ تر دنبال می کند.»

موسویان با اعلام اینکه دشمن تلاش دارد باورهای افراد را در فضای مجازی تغییر دهد، گفت: «با توجه به غنای زبان فارسی، می توان از این ظرفیت برای عملیات آفندی در جنگ شناختی استفاده کرد.

نوشته های مشابه