فعالیت کارگروه

راه‌اندازی اولین سامانه خدمات دیجیتال به مادر و کودک

اولین سامانه ارائه خدمات دیجیتال به مادر و کودک تحت عنوان «توپ مارکت» راه‌اندازی شد.

به گزارش انجمن سواد رسانه ای ایران، سامانه نرم‌افزاری توپ مارکت که شامل سایت و نرم‌افزار اندروید است، با بررسی‌های میدانی نیازهای والدین و کودک و همچنین با بهره‌گیری از نظرات متخصصان حوزه اوان کودکی قدم در راه ارائه خدمات و محتوا به مادر و کودک نهاده است.

این سرویس اینترنتی، اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موبایلی را طی فرآیندی کارشناسی، انتخاب و پس از تهیه متن و محتوای تخصصی برای هرکدام، آن‌ها را در موضوعات مناسب بارگذاری می‌کند.

کارگروه خانواده، مشاوره، سلامت فردی و اجتماعی

برچسب ها

نوشته های مشابه