ساختار سازمانی انجمن

ساختار سازمانی انجمن

هیات موسس

حسن خجسته،سید مرتضی موسویان،محمدصادق افراسیابی،مهدی افراسیابی،شقایق مهاجری،سجاد خسروانیان،سمانه ناظریان،زهرا محمودی،حمید رضا کمالی،سید تقی کمالی،محمد ابویی،امیدعلی مسعودی،حمید شریف نیا،خسرو سلجوقی،

زیر مجموعه ی هیات موسس
هیات مدیره
 • رییس هیات مدیره:سید مرتضی موسویان
 • نائب رئیس: محمد ابویی
 • خزانه دار:سمانه ناظریان
 • سخنگو:امید علی مسعودی
 • مدیر عامل:محمدصادق افراسیابی
 • قائم مقام مدیر عامل:معصومه نصیری
 • مشاور عالی : سید تقی کمالی

 

بازرسین
 • اصلی-> حمیدرضا کمالی
  فرعی و علی البدل-> زهرا محمودی
معاونین
 • سجاد خسروانیان معاون امور استان ها
 • سید پیمان خادم الحسینی معاون پژوهش
 • علی محمد رحبی معاون آموزش
 • شقایق مهاجری معاون اجرایی
مدیر روابط عمومی و ارتباطات
 • شقایق مهاجری
کارگروه های  انجمن سواد رسانه ای

۱- کارگروه سواد بصری، هنر و رسانه های صوتی و تصویری با دبیری امیریوسفی و ریاست علمی سرکار خانم دکتر زهرا محمودی
۲- کارگروه فرهنگ و تعلیم و تربیت با دبیری محمدصادق باطنی و ریاست علمی دکتر حسن خجسته
۳- کارگروه خانواده، مشاوره و سلامت فردی و اجتماعی با دبیری معصومه نصیری و ریاست علمی دکتر امید علی مسعودی
۴- کارگروه فضای مجازی، رسانه ها و سرگرمی های دیجیتال با دبیری علی محمد رجبی و ریاست علمی دکتر محمد مهدی فتوره چی، هیات رئیسه دکتر حمید ضیایی پرور و مهدی انصاری

گروه های تخصصی

۱- گروه آینده پژوهی و فناوری های نوظهور با مدیریت سیدتقی کمالی و ریاست علمی دکتر حمید رضا کمالی
۲- گروه نهضت جهانی سواد رسانه ای با مدیریت سمانه ناظریان و ریاست علمی دکتر بشیر حسینی