ساختار سازمانی انجمن

ساختار سازمانی انجمن

هیات موسس

حسن خجسته،سید مرتضی موسویان،محمدصادق افراسیابی،مهدی افراسیابی،شقایق مهاجری،سجاد خسروانیان،سمانه ناظریان،زهرا محمودی،حمیدرضا کمالی،سیدتقی کمالی، محمد ابویی، امیدعلی مسعودی، حمید شریف‌نیا، خسرو سلجوقی

زیر مجموعه ی هیات موسس
هیات مدیره
 • دکتر حسن بشیر: رئیس هیئت مدیره
 • دکتر حمیدرضا کمالی: نایب رئیس هیئت مدیره
 • دکتر امید علی مسعودی: عضو هیئت مدیره و سخنگو
 • دکتر سید مرتضی موسویان: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
 • معصومه نصیری: عضو هیئت مدیره و خزانه دار 

 

 • مهندس سیدپیمان خادم الحسینی (عضو علی البدل هیئت مدیره)
 • سجاد خسروانیان (عضو علی البدل هیئت مدیره)

 

بازرسین
 • سعید پورایمانی (بازرس)
 • مهندس خسرو سلجوقی (بازرس علی البدل)

 

معاونین
 • دکتر لیلا وصالی معاونت آموزش
 • راحله حقیقی معاونت روابط عمومی
 • امیر یوسفی معاونت کارگروه‌ها
 • علی محمد رحبی معاون
 • مرتضی چشمه‌نور معاونت 

 

مدیر روابط عمومی و ارتباطات
 • راحله حقیقی

 

کارگروه‌های  انجمن سواد رسانه ای
 • کارگروه سواد بصری، هنر و رسانه های صوتی و تصویری؛ دبیر: امیریوسفی. ریاست علمی: دکتر زهرا محمودی
 • کارگروه فرهنگ و تعلیم و تربیت؛ دبیر: محسن امین
 • کارگروه «پایش، مدیریت دانش و آینده پژوهی رسانه ها»؛  دبیر: سیده سارا میرقاسمی
 • کارگروه «سواد رسانه ای، اقتصاد و برندسازی»؛ دبیر: ناهید مونسان
 • کارگروه «مهارت های سواد رسانه ای در شهرهای هوشمند»؛ دبیر: مرتضی چشمه نور
 • کارگروه خانواده، مشاوره و سلامت فردی و اجتماعی؛ دبیر: معصومه نصیری. ریاست علمی: دکتر امید علی مسعودی
 • کارگروه فضای مجازی، رسانه ها و سرگرمی های دیجیتال؛ دبیر: مرتضی کارآموزان
 • کارگروه «سواد رسانه ای و سیاست داخلی و خارجی»؛ دبیر: بهزاد شهبازی

 

گروه های تخصصی

۱- گروه آینده پژوهی و فناوری های نوظهور با مدیریت سیدتقی کمالی و ریاست علمی دکتر حمید رضا کمالی
۲- گروه نهضت جهانی سواد رسانه ای با مدیریت سمانه ناظریان و ریاست علمی دکتر بشیر حسینی