فعالیت کارگروهگالری

سایدواک لبز؛ سازنده شهرهای هوشمند

کارگروه مهارت های سواد رسانه ای در شهر هوشمند

ترجمه و گرداوری: هانیه عظیم زادگان
اینفوگرافیست و طراح: مهندس زهرا مهدوی

نوشته های مشابه