اخبار انجمنفعالیت کارگروه

سبک زندگی مجازی استاندارد منوط بر داشتن سواد فضای مجازی است

یک کارشناس حوزه رسانه گفت:‌ داشتن سواد فضای مجازی برای هر کاربر این محیط یک امتیاز و ضرورت است تا بتواند زندگی مجازی خود را مدیریت کند و دارای سبک زندگی مجازی استانداردی شود.

علی صابری کارشناس حوزه رسانه، در گفت و گو با خبرنگار حوزه رسانه خبرگزاری فارس، با اشاره به ساختارهای تعاملی در فضای مجازی اظهار داشت: با متحول شدن ساختارهای ارتباطی و تعاملی در فضای مجازی محیط جدیدی شکل گرفته است که این محیط نوعی از زندگی با فناوری های مختلفی بوده که در صورت عدم دانش لازم آسیب های آن در ابعاد مختلف فرد و جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

عضو انجمن سوادرسانه‌ای ایران  ادامه داد: داشتن سواد فضای مجازی برای هر کاربر این محیط یک امتیاز و ضرورت است تا بتواند زندگی مجازی خود را مدیریت کند و دارای سبک زندگی مجازی استانداردی شود؛ نوعی از زندگی مجازی مطلوب که بهترین نتیجه ها را برای هر کاربر داشته باشد.

این کارشناس حوزه رسانه تصریح کرد: همچنانکه داشتن زندگی سالم مجازی محصول سواد فضای مجازی بوده آسیب های فضای مجازی نیز نتیجه عدم سواد این محیط است؛ همچنین تأکید بر مقوله یادگیری و آگاهانه تعامل کردن عامل رشد و موفقیت به شمار می رود و غفلت از این شاخص در زندگی مجازی نیز سبب خواهد شد تا افکار و رفتارها آسیب ببینند و با تعاملات و ارتباطات ناآگاهانه زندگی ناسالمی در فضای مجازی شکل بگیرد؛ جامعه مجازی آسیب زا، محیطی غیر استاندارد  برای زندگی مجازی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ما باید همسو با امکانات و مزایای فضای مجازی به آسیب ها و عوارض آن نیز آگاه باشیم و تعامل را با این محیط آگاهانه انجام بدهیم یعنی سواد محور عمل کنیم، الگویی تعاملی که سبب ایجاد و انتشار محتواهای سالم و کاربردی در فضای مجازی شود؛ در اینصورت است که هر کاربر دارای سبک زندگی مجازی سالمی خواهد شد.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه