اخبار انجمن

سبک زندگی مجازی استاندارد نیازمند الگوی مناسب است

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران گفت: برای سبک زندگی مجازی استاندارد نیازمند فرهنگ و الگویی هستیم که راهنمای زندگی مجازی ما باشد؛ فرهنگی بر مبنای دانش و اخلاق فرهنگی که هر کاربر را ملزم به رعایت اصول جامعه سالم مجازی کند.

 

علی صابری عضو انجمن سواد رسانه ای ایران، در گفت و گو با خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس، با اشاره به تحول و رشد در دانش، اظهار داشت: تحول و رشد در دانش، تفکر و رفتار انسان ها سبب توسعه فناوری و شکل گیری ساختارهای ارتباطی و تعاملی جدیدی شده است؛ فرآیندی که همسو با داشتن ابزارها و امکانات پیشرفته با تأثیرگذاری بر تفکر و سبک زندگی سبب ایجاد محیطی با ساختاری متفاوت شده است.

وی ادامه داد: جهان دیجیتالی بر مبنای مؤلفه های پیشرفت تکنولوژی محصول این تغییرات و دگردیسی است، جهان مجازی که در گذر تحول و توسعه است، محیطی که به دلیل تنوع و گسترده‌گی خدمات و امکانات فراتر از از تکنولوژی به عاملی مؤثر در سبک زندگی انسان ها و شکل گیری ساختارهای اجتماعی تبدیل شده است.

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران تصریح کرد: عصر دیجیتال سازنده دنیایی به نام دنیای مجازی و شکل دهنده فرهنگی تحت عنوان فرهنگ مجازی شده است.

وی ادامه داد: عصر دیجیتال تعریف و اصطلاحی برای جهان متحول شده با تکنولوژی است؛ جهانی پیشرفته با دامنه گسترده ای از خدمات و امکانات و تحولات که نوعی از زندگی با ساختاری متفاوت بر مبنای تکنولوژی را تعریف می کند.

 سواد دیجیتالی باید ارتقا یابد تا دنیای مجازی دارای مدل استاندارد ارتباطی و تعاملی بر مبنای اصول تعریف شده شود، محتواها، اپلیکیشن ها و ابزارهای هوشمند سالم و مفید ارائه شوند وجامعه مجازی استاندارد تحقق یابد، سبک زندگی دیجیتالی سالم شکل بگیرد و هر عضو جامعه مجازی کاربری با فرهنگ مجازی شود.

صابری اظهار داشت: زندگی مجازی زندگی بر بستر و محیطی با محصولات عصر دیجیتال است؛ زندگی در محیطی هوشمند که نیازمند سواد دیجیتالی است، فرهنگی که زندگی مجازی سالم و موفق را سبب شود که اگر سواد مدیریت تحولات عصر دیجیتال وجود نداشته باشد و اگر جامعه بسترسازی استاندارد فضای مجازی را در بخش های مختلف مهندسی شده اجرایی نکند، ارتباطات، تعاملات و محتواها در دنیای مجازی سطح مطلوبی نخواهند داشت و در نهایت فرهنگ مجازی ناسالم شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: زمانی که فرهنگ مجازی ناسالم شکل می گیرد، فرآیندی سبب می شود تا انسان ها و جوامع نتوانند از مزایای عصر دیجیتال بهره مند شوند و این یعنی اهمیت داشتن فرهنگ مجازی برای هر فرد و جامعه در عصر دیجیتال؛ یعنی بیان این مهم که زندگی سالم و رشدیافته در دنیای مجازی نیازمند داشتن فرهنگ مجازی است.

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران خاطرنشان کرد: عدم همسویی با تحولات عصر دیجیتال و نداشتن فرهنگ سالم مجازی سبب خواهد شد فضای مجازی محیطی غیر استاندارد و آسیب زا شود، از این نظر است که ارتقای فرهنگ مجازی منطبق با اصول تعریف شده باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد و باید برای رسیدن به سواد فضای مجازی، داشتن جامعه مجازی مفید و سالم و داشتن فرهنگ ارتباطی و تعاملی در دنیای مجازی اقدام شود.

وی یادآور شد: شاخص هایی چون پیشرفت، امنیت، سلامت و موفقیت فرد و جامعه در عصر دیجیتال منوط به داشتن الگوی ارتباطی و تعاملی تعریف شده به داشتن فرهنگ مجازی سالم و رشدیافته است؛ فضای مجازی محیط زندگی مجازی انسان ها است و هر فرد و جامعه ای برای درست زندگی کردن برای تعامل سالم و سازنده با جهان دیجیتال نیازمند داشتن فرهنگ مجازی سواد محور است.

صابری اظهار داشت: چنانچه بخواهیم از تکنولوژی از پیشرفت درست بهره مند شویم، همسویی مطلوبی با روند جهانی تحول داشته باشیم تا از آسیب های عدم مدیریت تکنولوژی مصون بمانیم.

وی افزود: برای سبک زندگی مجازی استاندارد نیازمند فرهنگ و الگویی هستیم که راهنمای زندگی مجازی ما باشد؛ فرهنگی بر مبنای دانش و اخلاق فرهنگی که هر کاربر را ملزم به رعایت اصول جامعه سالم مجازی کند. فرهنگی که فضای مجازی را به ما یاد بدهد تا هر کاربر و جامعه ای محیط مجازی استانداردی داشته باشد.

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران تصریح کرد: آموزش فضای مجازی، تولید و انتشار محتواهای سالم و مفید، مدیریت شیوه خدمات دهی پلتفرم های مجازی، قوانین و برنامه های مدیریت و بومی سازی فضای مجازی، ارتقای فرهنگ سواد رسانه ای، هوشمندسازی و الکترونیکی شدن خدمات و ارتباطات، توسعه نهادهای فعال در فضای مجازی، حمایت از متخصصین و پژوهشگران فضای مجازی، پرورش اخلاق مجازی، مدیریت و توسعه خدمات دهی رسانه ها، همسویی نهادهای جامعه با الگوهای استاندارد فضای مجازی، مدیریت فناوری و … هر کدام در شکل گیری فرهنگ مجازی سالم و رشدیافته نقش اساسی دارند.

وی بیان کرد: برای ایجاد فرهنگ مجازی منطبق با شاخص های استاندارد توسعه باید همه اجزای مؤثر در فرآیند تخصصی بسترسازی شوند؛ جامعه مجازی موفق با فرهنگ مجازی سالم و تأثیرگذار زمانی شکل خواهد گرفت که همه مؤلفه های مؤثر منطبق با اصول جامعه مجازی استاندارد برنامه ریزی شده عمل کنند.

صابری اظهار داشت: زمانی که مبانی و ساختار در محیط مجازی هر جامعه مبنایی اصولی داشته باشد، فرهنگ مجازی سالم و رشدیافته شکل خواهد گرفت و سیستم جامعه محیط و امکانات مطلوب مجازی را خواهد داشت؛ بستری که می تواند جامعه را از هر لحاظ موفق و پیشرفته کند. این محیط مطلوب و این نتیجه ایده آل محصول اقدامات همه جانبه دانش محور است که باید متعهدانه و متخصصانه برای تحقق آن اقدام شود.

وی یادآور شد: برای نهادینه سازی فرهنگ سالم مجازی و برای مصون ماندن از آسیب های فضای مجازی ناسالم همه اجزای جامعه مجازی باید مسئولانه اقدام کنند؛ مسئولیتی که باید برای هر عضو دنیای مجازی تعریف و تفهیم شود.

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران تصریح کرد: فرهنگ مجازی الگویی جامع برای سالم سازی و توسعه فضای مجازی در عصر دیجیتال است، برای مدیریت فناوری تا روند دگردیسی دیجیتالی اصولی بسترسازی شود؛ سواد دیجیتالی ارتقا یابد و دنیای مجازی دارای مدل استاندارد ارتباطی و تعاملی بر مبنای اصول تعریف شده شود و محتواها، اپلیکیشن ها و ابزارهای هوشمند سالم و مفید ارائه شوند تا جامعه مجازی استاندارد تحقق یابد، سبک زندگی دیجیتالی سالم شکل بگیرد و هر عضو جامعه مجازی کاربری با فرهنگ مجازی شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 9 =