آموزشاخبار انجمن
موضوعات داغ

سواد رسانه‌ای و کرونا

پیام دکتر بهاره نصیری استاد و پژوهشگر سواد رسانه‌ای درخصوص فضای رسانه‌ای درباره کرونا ویروس

توصیه‌های ارزشمند خانم دکتر بهاره نصیری استاد و پژوهشگر سواد رسانه‌ای را در خصوص فضای رسانه‌ای درباره کرونا ویروس را ببینید و بشنوید:

برچسب ها

نوشته های مشابه