اخبار انجمن
موضوعات داغ

عصر جامعه شبکه ای ضرورت ها و الزامات

«جامعه شبکه ای عصبی»؛ یادداشت دکتر سیدمرتضی موسویان رییس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران

 

عصر حاضر عصر جامعه شبکه ای نام دارد. زیر ساخت زیست بوم جدید انسان، در جامعه شبکه ای معنا پیدا کرده است.

انقلاب بعدی، ما را به جامعه الحاقی خواهد رساند. در جامعه الحاقی مغز انسان در شبکه بازیگر خواهد بود، به این معنی که مغز دیگر از طریق حواس پنج گانه با دنیای بیرون خود ارتباط برقرار نخواهد کرد، بلکه ابزار دیگری که زیر ساخت هوش مصنوعی آن ها را وجود داده است، در اختیار مغز انسان خواهد بود.

من این جامعه بالغ شبکه ای را جامعه شبکه ای عصبی نام نهاده ام. در جامعه شبکه ای عصبی المان های بازیگر همه دارای هوش هستند.

انسان هوش خدادادی را دارد و تمامی بازیگران دیگر از هوش مصنوعی بهره خواهند گرفت. جامعه شبکه ای فعلی هر روز قدمی به سمت جامعه شبکه ای عصبی نزدیک تر می شود این پیمایش بصورت غیر خطی و تصاعدی است. هر روز نیاز انسان ها به درک زیست بوم جدید بیشتر می شود، واقعیت این است که سرعت تحولات بیشتر از آن است که همگان قادر باشند خود را با این تحولات سازگار سازند.

کشورهای توسعه یافته برای ایجاد سازگاری برنامه‌های دقیقی تدوین کرده اند. ژاپن در این زمینه پیشتاز است. برنامه تدوین شده در ژاپن بیشتر هزینه و انرژی خود را صرف نسل آتی کرده است. برنامه بیشتر متوجه آموزش از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان است. بسیاری از زمینه ها را که نسل فعلی و نسل گذشته در سنین ۱۵ سالگی می آموختند امروز به سنین پائین تر منتقل کرده اند. یادگیرنده محور شدن آموزش هزینه ارتقاء را کاهش داده است. در عصر جدید دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه مشکلات خود را بدون کمک دیگری حل کنند. آن ها تکنیک ها حل مسئله را یاد می گیرند و همچنین یاد میگیرند که چگونه ابزار مورد نیاز خود را خلق نمایند. در جامعه نوگرای ژاپن هر دانش آموز یک خلاق است و برنامه ها به گونه ای طرح ریزی شده اند که او رفته رفته به یک کارآفرین تبدیل شود.

آنچه در هزاره جدید مورد نظر است اینکه هر شخص بتواند خود نیازهای آموزشی و ابزاری خود را پاسخگو باشد.

واقعیت این است که علم گذشته و حال رفته رفته اعتبار خود را از دست می دهد. در این مسیر علوم انسانی از اولویت بیشتری برای پوست اندازی برخوردار هستند. نظریه ها و تئوری ها باید متناسب با سرعت چشمگیر تحولات تغییر کنند.

اصرار بر ضرورت نو اندیشی و برپایی کرسی های نظریه پردازی که سال ها ست مورد تأکید مقام معظم رهبری است در همین راستا می باشد. معظم له سال ها پیش این ضرورت را تأکید کرده اند و اندیشمندان را تشویق به خلق نظریه‌های مناسب با تحولات جاری نموده اند. تحول پارادایمی که در حال تجربه آن هستیم در درجه نخست نیاز به ادراک دقیق دارد. شکل گیری این ادراک دقیق است که می تواند ضرورت پوست اندازی را در آرمان اصلی نظام نهادینه نماید. نهاد قانونگذاز، نهاد اجر و نهاد قضا هر سه نیاز به باز طراحی دارند. برنامه های بلند مدت باید نگاشت کوتاه مدت دقیق و اجرایی داشته باشند. تجربه چندین ساله ما نشان دهنده فاصله میان برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت دارد. تحقق درصد کم برنامه های پنج ساله در سنوات گذشته نشان دهنده نبودن همراستایی بین این برنامه‌ها با برنامه‌های اجرایی است.

در هزاره سوم نگاشت سریع و دقیق برنامه‌های بلند مدت در چارچوب های اجرایی امری حیاتی است. این مهم نیز تنها با ایجاد ساختارهای مکانیزه و شفاف امکان پذیر است. اصل شفافیت و استثناء ناپذیری شرط سرعت گرفتن در اجرا است.

در هزاره سوم تازه‌واردها در زمینه های مختلف امکان ورود پیدا کرده اند.این فرصتی برای کشورهای در حال توسعه است. البته همانگونه که این فرصت بزرگ در دسترس است استفاده نکردن از آن هم یک تهدید بزرگ به شمار می رود. به طوری که کشورهای در حال توسعه فرصت یافته اند تا صعود بلند داشته و یا به دره افول سقوط نمایند.

سید مرتضی موسویان
مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران

برچسب ها

نوشته های مشابه