اخبار انجمن

عضو انجمن سواد رسانه ای در کنفرانس سالانه انجمن آموزش و پرورش بین المللی و تطبیقی

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران به عنوان یکی از اعضای کمیته بررسی پروپوزال و مقالات شصت و چهارمین کنفرانس سالانه انجمن آموزش و پرورش بین‌ المللی و تطبیقی با عنوان آموزش فراتر از انسان در کشور آمریکا انتخاب شد .

«علی صابری» عضو انجمن سواد رسانه ای ایران با دریافت گواهی از طرف انجمن برگزار کننده کنفرانس موفق به عضویت در کمیته فنی این رویداد علمی شده است .

پژوهشگران و متخصصانی در سطوح عالی از کشورهای مختلف در این کنفرانس مشارکت خواهند داشت. شصت و چهارمین کنفرانس سالانه انجمن آموزش و پرورش بین المللی و تطبیقی در تاریخ March 22-26,2020 در شهر میامی کشور آمریکا برگزار می شود .

برچسب ها

نوشته های مشابه