1 هفته پیش

  سبک زندگی مجازی استاندارد منوط بر داشتن سواد فضای مجازی است

  علی صابری کارشناس حوزه رسانه، در گفت و گو با خبرنگار حوزه رسانه خبرگزاری فارس، با اشاره به ساختارهای تعاملی…
  1 هفته پیش

  ضرورت تیمی متشکل از افراد باسابقه رسانه برای مقابله با شایعات

    علیرضا پورجعفری کارشناس حوزه رسانه، در گفت و گو با خبرنگار حوزه رسانه، با اشاره به نقش رسانه ها…
  3 هفته پیش

  «توهم توطئه» راه کار جدید رسانه های غربی برای مردم ایران

  سارا میرقاسمی دبیر کارگروه پایش انجمن سواد رسانه‌ای ایران، در گفت و گو با خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس با اشاره…