معرفی انجمن

معرفی انجمن سواد رسانه ای ایران

معرفی انجمن سواد رسانه ای ایران

 افزایش سواد رسانه ای، مسئولیت اجتماعی ما است.

معرفی انجمن سواد رسانه ای ایران

افزایش سواد رسانه ای، مسئولیت اجتماعی ما است.

انجمن سواد رسانه ای و اطلاعاتی ایران، یک سازمان مردم نهاد ملی با عضویت فعالان بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهی در حوزه سواد رسانه ای است که در حوزه آموزش، پژوهش، برنامه سازی رادیویی، تلویزیونی و سینمایی، تولید محتوای فرهنگی و اجتماعی با مضمون سواد رسانه ای و رتبه بندی مدارس، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور ایران از نظر میزان توجه به موضوع سواد رسانه ای فعالیت میکند.

این انجمن هر ساله نسبت به اهدای نشان سواد رسانه ای به چهره های ماندگار این عرصه و اهدای نشان مسئولیت اجتماعی به اشخاص حقیقی و حقوقی که امکانات مادی و معنوی خود را در راه افزایش سواد رسانه ای جامعه به کار گرفته اند، اقدام میکند.
دکتر حسن خجسته، دکتر سید مرتضی موسویان، دکتر امید علی مسعودی، مهندس خسرو سلجوقی و دکتر حمید رضا کمالی از جمله مهمترین اعضای هیئت موسس این انجمن هستند.

 

*آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران به شرح زیر است:

دکتر امید علی مسعودی (رئیس هیئت مدیره)
دکتر حمیدرضا کمالی (نایب رئیس هیئت مدیره)
دکتر سیدمرتضی موسویان (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل)
دکتر سید پیمان خادم الحسینی (عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار)
سجاد خسروانیان (عضو هیئت مدیره و معاون امور اجرایی)
سعید پورایمانی (بازرس)

مهندس خسرو سلجوقی (بازرس علی البدل)

 

اهداف انجمن :

  1. کمک به ایجاد شفافیت اطلاعاتی، مدیریت دانش و افزایش مشارکت اجتماعی از طریق معرفی فرصت های فضای مجازی و رسانه های نوین.
  2. معرفی فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی، جامعه ی شبکه ای و رسانه های نوین به عموم مردم.
  3. افزایش سطح خودآگاهی و خودکنترلی عموم مردم جامعه ایران در استفاده از رسانه های جمعی و اجتماعی.
  4. افزایش توانایی تفکر انتقادی و قدرت تجزیه ‌و تحلیل پیام و انتخاب سره از ناسره برای مخاطب ایرانی.
  5. کمک به تحقق رژیم مصرف رسانه‌ای در سطح جامعه ایران.
  6. ایجاد مهارت برای تشخیص اطلاعات مورد نیاز، بازیابی و بازنشر اطلاعات مفید، تولید و استفاده مؤثر از اطلاعات در زندگی روزمره.
  7. ایجاد مهارت یادگیری مادام العمر برای استفاده از فرصت های نوظهور فضای مجازی و رسانه های نوین و مصونیت از تهدیدهای آن با هدف تحقق فضای مجازی سالم، مفید و ایمن در جامعه ی شبکه ای جهانی

مهمترین رویکرد انجمن سواد رسانه ای ایران در زمینه تعاملات بین المللی، جهانی سازی نهضت سواد رسانه ای در برابر سلطه روز افزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری است.

 

مهمترین رویکرد انجمن سواد رسانه ای ایران در زمینه تعاملات بین المللی، جهانی سازی نهضت سواد رسانه ای در برابر سلطه روز افزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری است.

 

معرفی انجمن سوادرسانه ای ایران
سایت انجمن سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ایران
برچسب ها

نوشته های مشابه