انتشاراتانتشارات ویژه

معرفی کتب رسانه، سواد رسانه ای و فضای مجازی

فروشگاه و نمایشگاه نسخه دیجیتال کتب

معرفی کتب با موضوعات « رسانه، سواد رسانه ای، سواد اطلاعاتی، سواد دیجیتالی، فضای مجازی،  آموزش در فضای رسانه ای، امنیت سایبری، امنیت فضای مجازی) و کتب منتشره همایش های سواد رسانه‌ای…

دانلود کتاب ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺮان
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺮان
معصومه نصیری
سواد رسانه‌ای و خانواده
مرتضی موسویان- شهزاد نیری
آینده‌پژوهی رسانه‌های دیجیتال نسل آتی با هدف سیاست‌گذاری
سید مرتضی موسویان- محمدصادق افراسیابی
مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی- جلد ۱
سید مرتضی موسویان- محمدصادق افراسیابی
مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی- جلد ۲
محمدصادق افراسیابی- محمد زره ساز- محمد تقس کمالی
چکیده مقالات همایش سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی
سید مرتضی موسویان-محمدصادق افراسیابی
چکیده مقالات همایش سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی
جابر پوریانی- معصومه نصیری- مزتضی چشمه نور
فضای مجازی و سواد رسانه‌ای
گروه مترجمین بازتاب
سوادآموزی در فضای رسانه‌ای
مریم حق شناس- حسین رضایی
مدل آموزش رسانه‌ای (در کشورهای در حال توسعه/برزیل)
سجاد خسروانیان- نجمه خسروانیان
تفکر انتقادی در جهان چند رسانه‌ای
مترجمین: هانیه عظیم زادگان- مهدی پاشایی
جامعه مدنی و ارتقای سواد رسانه‌ای – اطلاعاتی
مرتضی جشمه نور- جابر پوریانی- سید محمد میرسمیعی
عملیات روانی از نظزیه تا عمل
دانلود کتاب
دوره سواد رسانه‌ای در کشورهای در حال توسعه (ترکیه)
دانلود کتاب
سواد تألیف در فضای مجازی

 

دانلود کتاب
گزارش آماری در رابطه با توسعه اینترنت در چین
معضومه نصیری
سواد رسانه ای در یک نگاه
دانلود کتاب
رسانه‌های اجتماعی و چالش‌های اخلاقی در قرن ۲۱
دانلود کتاب
جایگاه سواد رسانه ای در فقه رسانه

 

جابر پ.ریانی- مرتضی چشمه نور
فرماندهان و مدیران در رسانه

 

دانلود کتاب
رسانه و یادگیری در مدارس قرن ۲۱
دانلود کتاب
سبک زندگی؛ فرهنگ، خانواده و رسانه
دانلود کتاب
بررسی جامعه شناختی میزان سواد رسانه‌ای بین نسلی زنان
دانلود کتاب
آموزش سواد رسانه‌ای به دانش‌آموزان پایه ششم با رویکردی بر تفکر انتقادی و بر اساس حلقه کندو‌کاو
دانلود کتاب
بازی آگاهی و عوامل موثر بر ارتقای سواد دیجیتال
دانلود کتاب
سواد رسانه‌ای و مقاومت مصرف‌کنندگان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان
دانلود کتاب
راهبردهای سواد رسانه‌ای در ارتقاء فرهنگ دفاعی
دانلود کتاب
بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مسؤلیت اجتماعی رسانه ملی و سطح سواد رسانه‌ای مخاطبان
دانلود کتاب
تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه‌ای بر نگرش دانشجویان
دانلود کتاب
انگیزه‌های دینی در گسترش سواد رسانه‌ای
دانلود کتاب
بررسی سواد رسانه‌ای مسئولان و کارشناسان روابط عمومی
دانلود کتاب
سواد رسانه‌ای و شرایط امکان آن در سینما
دانلود کتاب
سواد رسانه‌ای، منافع عمومی و مسئولیت‌های اخلاقی و انسان‌دوستانه
دانلود کتاب
سواد اخلاقی به عنوان یکی از رهیافت‌های سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی
دانلود کتاب
کارسا مسیر (کارگاه آموزشی مفاهیم و مهارت‌های سواد رسانه‌ای بر مبنای سرگرم‌آموزی رسانه ویژه کودکان و نوجوانان)
دانلود کتاب
بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روانشناختی
دانلود کتاب
رسانه با شما چه می‌کند؟
دانلود کتاب
رژیم مصرف رسانه‌ای
دانلود کتاب
شبکه‌های اجتماعی
دانلود کتاب
اخلاق در فضای مجازی
دانلود کتاب
حقوق مخاطب در فضای مجازی
دانلود کتاب
رسانه، قدرت نرم و امنیت
دانلود کتاب
نقش رسانه در همبستگی ملی
دانلود کتاب
تأثیرپذیری کودک از رسانه‌ها
دانلود کتاب
نظارت بر فرزندان در فضای مجازی
دانلود
کتاب شبکه های اجتماعی و خانواده
دانلود کتاب ریسک کاهش امنیت سایبری ایالات متحده
ریسک کاهش امنیت سایبری ایالات متحده
دانلود کتاب امنیت سایبری در اسراییل (سند ۲۰۱۷)
امنیت سایبری در اسراییل (سند ۲۰۱۷)
دانلود کتاب
امنیت سایبری در انگلیس
دانلود کتاب
امنیت سایبری در چین (نگرش‌ها، استراتژی‌ها، سازمان‌ها)
دانلود کتاب
استراتژی امنیت ملی سایبری ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۸)
دانلود کتاب
ماهیت نبرد سایبری
دانلود کتاب
دپارتمان مقابله با تهدیدات سایبری ایالات متحده آمریکا

 

نوشته های مشابه