اخبار انجمن

نشست سواد رسانه ای، اقتصاد و برند سازی برگزار شد

نشست سواد رسانه ای، اقتصاد و برند سازی برگزار شد

نشست سواد رسانه ای، اقتصاد و برندسازی با حضور مدیر عامل انجمن سواد رسانه ای ایران و اعضای کارگروه مذکور به میزبانی بانک سرمایه برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران روابط عمومی برخی بانکهای کشور، رئیس کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون فرهنگی مناطق آزاد کشور، سردبیران برخی خبرگزاریهای اقتصادی و مدیر عامل انجمن سواد رسانه ای ایران تشکیل شد بر ضرورت افزایش سواد رسانه ای مدیران اقتصادی کشور، خبرنگاران حوزه اقتصاد و عموم مردم تاکید شد.

محمد صادق افراسیابی مدیر عامل انجمن سواد رسانه ای ایران در این نشست از برنامه مشترک انجمن سواد رسانه ای ایران، شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت و بانک رسالت برای افزایش سواد رسانه ای اقتصادی عموم مردم خبر داد و گفت: یکی از برنامه های انجمن سواد رسانه ای ایران، افزایش سواد مالی عموم اعضای جامعه با همکاری رسانه های جمعی است.

همچنین ناهید مونسان مدیر روابط عمومی بانک سرمایه و دبیر کارگروه سواد رسانه ای، اقتصاد و برند سازی انجمن سواد رسانه ای ایران در خصوص اهداف تشکیل کارگروه سواد رسانه ای، اقتصاد و برند سازی گفت: افزایش سواد رسانه ای اقتصادی عموم مردم با هدف مصونیت بخشی به جامعه در برابر شایعات و اخبار مدیریت شده از سوی اتاق های فکر عملیات روانی در حوزه اقتصادی، افزایش توان مخاطب برای تجزیه و تحلیل تبلیغات تجاری، افزایش سواد رسانه ای مسئولین برای ارتباط سالم، مفید و موثر از طریق رسانه های جمعی با عموم مردم، افزایش سواد رسانه ای اصحاب رسانه برای بالا بردن قدرت دروازه بانی ایشان در حوزه خبر و پیام های اقتصادی و آسیب شناسی برند ایرانی در سطح جهان و ارائه راهکار برای افزایش جایگاه برند ایرانی در سطح جهان از جمله اهداف تشکیل کارگروه سواد رسانه ای، اقتصاد و برند سازی است.

وی افزود: گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با همکاری رسانه های جمعی، شبکه سازی فعالان حوزه سواد رسانه ای و اقتصاد با هدف هم افزایی و همکاری شبکه ای، شناسایی و حمایت معنوی از پژوهش های راهبردی در حوزه سواد رسانه ای و اقتصاد و برنامه ریزی برای آموزش مخاطبین هدف در حوزه سواد رسانه ای و اقتصاد از دیگر اهداف تشکیل کارگروه مذکور است.

در ادامه این نشست برای تعیین رئیس کارگروه سواد رسانه ای، اقتصاد و برند سازی انجمن سواد رسانه ای ایران رای گیری شد که محمدرضا رستمی. معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق مناطق آزاد کشور با رای اکثریت به عنوان رئیس کارگروه و دکتر غلامرضا کاظمی دینان، رئیس سابق انجمن روابط عمومی ایران و مشاور رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نایب رئیس کارگروه انتخاب شدند.

نوشته های مشابه