اخبار انجمنفعالیت کارگروه

کرونا و اهتمام آموزش سواد رسانه ای

راهکارهای دکتر سارا میرقاسمی مدرس و کارشناس سواد رسانه‌ای برای حفظ امنیت روانی در مواجهه با خبرهای "کرونا ویروس"

دکتر سارا میرقاسمی دبیر کارگروه پایش انجمن سواد رسانه‌ای ایران، در یکی از بخش‌های سلسله  گفتگوهای خود با استودیو مرکز رسانه های دیجیتال بر اهمیت آموختن مهارت‌های سواد رسانه‌ای برای تشخیص اخبار صحیح درباره کرونا تاکید کرد

 

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه