فعالیت کارگروه

🌐ارتقای شبکه‌سازی اجتماعی در شهرهای هوشمند: مرزهای حریم خصوصی و امنیت

کارگروه مهارت‌های سواد رسانه‌ای در شهر هوشمند

🖌مترجم: پوپک حاجی سیدجواد

📑چکیده
داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه‌های اجتماعی، اطلاعاتی را ارائه می‌دهند که می‌تواند توسط دولت‌ها، سیاست‌گذاران و حتی صنایع تجاری مورد استفاده قرار گیرد تا بهتر بتوانند روند بازار و الگوهای رفتاری را تحلیل و بر پویش‌های جامعه از طریق منابع داده باز تأثیر بگذارد. از بین رفتن حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی زمینه گسترش انواع مخاطره و تهدید را فراهم می‌آورند که بر توسعه و کیفیت زندگی در شهرهای هوشمند تاثیر منفی می‌گذارد.
هدف از این پژوهش:
✅کشف مخاطرات، تهدیدات در شبکه‌های اجتماعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد جامعه در شهرهای هوشمند
✅تبیین مدل جدید رابطه بین حفظ حریم خصوصی و تهدیدات امنیتی
✅ارائه راهکارها و اقدامات متقابل موثر برای محافظت از کاربران شبکه‌های اجتماعی در شهرهای هوشمند…

📌 بزودی ترجمه مقاله توسط #کارگروه_مهارت_های_سواد_رسانه_ای_در_شهر_هوشمند در قالب کتاب مجموعه مقالات کاربردی شهر هوشمند ارائه خواهد شد.

#مقالات_کاربردی_شهر_هوشمند
#کارگروه_مهارت_های_سوادرسانه_ای_در_شهر_هوشمند
#انجمن_سواد_رسانه_ای

نوشته های مشابه