فعالیت کارگروه

🌐 چگونه ابتکارات شهر هوشمند به موفقیت می‌رسد؛ چارچوبی از ۲۰ جزء ساختاری برای راهبردهای دیجیتال سازی موفق جامعه

کارگروه مهارت‌های سواد رسانه‌ای در شهر هوشمند

🖌مترجم: لیلی پاشایی

📑چکیده
راهبرد مناسب برای دستیابی به یک شهر هوشمند بر اساس ماهیت جامعه ممکن است متفاوت باشد. جامعه‌ی مورد نظر حتماٌ نباید یک شهر باشد – بلکه ممکن است یک ایالت، یک دانشگاه بزرگ، یک روستا، یک شهر باشد. اهداف نیز ممکن است متفاوت بوده و مبین پاسخ جامعه به «قدرت‌های دیجیتال» یا یک طرح شجاعانه و پویشگرانه شهرهوشمند یا محتوای دیجیتال سازی کشور باشند. البته اندازه‌ها، نیازها، اهداف و فرهنگ‌های مختلف، راهبردها و نتایج متفاوتی را ایجاد می‌کنند… رهبری خوب در شهرهوشمند نمی‌تواند بدون روش‌های اداره کردن دیجیتالی مهیا شود، همانطور که هنر ارتباط (درجامعه دیجیتال ) نمی‌تواند بدون امنیت سایبری مناسب انجام شود….

📌بزودی ترجمه مقاله توسط #کارگروه_مهارت_های_سواد_رسانه_ای_در_شهر_هوشمند در قالب کتاب مجموعه مقالات کاربردی شهر هوشمند ارائه خواهد شد.

#مقالات_کاربردی_شهر_هوشمند
#کارگروه_مهارت_های_سوادرسانه_ای_در_شهر_هوشمند
#انجمن_سواد_رسانه_ای

نوشته های مشابه