سواد رسانه ای و راهکارهای ارتقاء

پاورپوینت سواد رسانه ای و راهکارهای ارتقاء – در این پاورپوینت که به همت مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی تهیه شده است به تعریف سواد رسانه ای و راهکارهای ارتقاء آن و اقدامات مرکز رسانه های دیجیتال در این خصوص پرداخته شده است.

دسته: