مقالات منتخب اولین همایش ملی سواد رسانه – جلد ۱

تومان20,000

جلد اول مقالات منتخب اولین همایس ملی سواد رسانه و مسئولیت اجتماعی – این کتاب به اهتمام دکتر سید مرتصی موسویان و دکتر محمد صادق افراسیابی آماده شده است.

دسته: