مقالات منتخب اولین همایش ملی سواد رسانه – جلد ۲

تومان20,000

جلد دوم مقالات منتخب اولین همایش ملی سواد رسانه و مسئولیت اجتماعی – این کتاب به اهتمام دکتر سید مرتصی موسویان و دکتر محمد صادق افراسیابی آماده شده است.

دسته: